THAIYARNYON ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์

อย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

02-038-5207

ยนตรกรรมพรีเมียม
อิสระแห่งการเดินทางของคุณ
และครอบครัว

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดเฉพาะคุณ

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ยนตรกรรมพรีเมียม
อิสระแห่งการเดินทางของคุณ

และครอบครัว

เป็นเจ้าของรถยนต์ VOLKSWAGEN THAIYARNYON CARAVELLE COMFORTLINE
พร้อมรับเอกสิทธิ์พิเศษที่นี่เท่านั้น!

สอบถามข้อมูล

LUXURY VAN ของ 
THAIYARNYON 
ดีกว่าอย่างไร

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ 
Volkswagen THAIYARNYON Caravelle 
เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล การันตีด้วยมาตรฐานสูงสุด
จาก Volkswagen เยอรมนี

โชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุม พร้อมบริการคุณภาพ
และทีมงานมืออาชีพ

มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย

โชว์รูมไทยยานยนตร์ สาขาพระราม 9
1749/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

02-038-5207

Thaiyarnyon Intersales Co.,Ltd. ©2021 All Rights Reserved 

THAIYARNYON ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์

อย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

02-038-5207

เป็นเจ้าของรถยนต์ VOLKSWAGEN THAIYARNYON CARAVELLE COMFORTLINE
พร้อมรับเอกสิทธิ์พิเศษที่นี่เท่านั้น!

มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย

โชว์รูมไทยยานยนตร์ สาขาพระราม 9
1749/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Thaiyarnyon Intersales Co.,Ltd. ©2021 All Rights Reserved 

ติดต่อฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย โทร.

ติดต่อฝ่ายขาย


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทยยานยนตร์ อินเตอร์เซลส์ จำกัด หรือ ไทยยานยนตร์ (“บริษัทฯ”) มุ่งปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดทำนโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

เมื่อท่านเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน เช่น
  • • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพื่อการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล อายุ การศึกษา หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
  • • ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจระบุตัวตนของท่าน ระบุอุปกรณ์ หรือระบุตำแหน่งของท่าน: ตัวระบุ (identifiers) เช่น unique ID, IP Address, หรือตัวระบุอื่นๆ ซึ่งสื่อสารผ่านทางจากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าบริการของพันมิตรของบริษัท ประมวลผลเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป
  • เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจสนใจในอนาคต โดยอาจผ่านทางช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการสำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีความยินยอม
หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัทหรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทอาจไม่สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับท่านได้ หรืออาจนำเสนอสินค้าบริการที่ท่านสนใจได้แค่เพียงบางส่วน

การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
  • • ในการจัดทำเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งข้างต้น บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม หรือบริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads, Google Ads รวมทั้งบริษัทโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆ
  • • บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือหรือที่ควบคุมโดยบริษัท
  • • บริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  • • บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย

ทั้งนี้ หน่วยงาน ผู้ให้บริการ และบริษัทต่างๆ ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตั้งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขเต็มไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากท่านมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อ:

บริษัท ไทยยานยนตร์ อินเตอร์เซลส์ จำกัด
1749/3 ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-216-8888

ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย 

02-216-8888 กด 2

ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย 

02-216-8888 กด 2

ภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

VOLKSWAGEN
THAIYARNYON CARAVELLE

ดูโบรชัวร์

เริ่ม 4.98 ล้านบาท*

ยกระดับความหรูหราเหนือระดับกับยนตรกรรมพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด

สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นคุณด้วยการตกแต่งภายในหรูหรา
ทันสมัยโดย Victor Braun นักออกแบบภายในรถยนต์ระดับโลก
ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก Rolls-Royce Hermès Phantom Oribe

ยกระดับความหรูหราเหนือระดับ
กับยนตรกรรมพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด

สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นคุณด้วยการตกแต่ง
ภายในหรูหรา ทันสมัยโดย Victor Braun 
นักออกแบบภายในรถยนต์ระดับโลก
ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก Rolls-Royce
Hermès Phantom Oribe